KONKURRENCEBETINGELSER

Konkurrencen afholdes af Coop365 som drives af:

Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, CVR-nr. 26259495

365discounts konkurrencer på Facebook og Instagram er ikke sponsoreret, afholdt eller administreret af Meta.

Deltagelse kræver, hvad der står i opslaget på den pågældende konkurrence. Konkurrencen er åben for alle personer over 18 år, bosat i DK. Medarbejdere i Coop samt disses husstande er udelukket fra at deltage.

Konkurrencens løbetid er opgivet i det konkrete konkurrenceopslag.

Vinderen skal respondere inden for 7 dage, ellers trækkes der en ny vinder.

Præmiens størrelse er angivet i opslaget og overdragelsen heraf aftales med vinderen/vinderne individuelt.

Persondatabeskyttelse bliver håndteret efter Coops gældende retningslinjer på området. Læs dem her.